Freestyle

En gren som kanske inte är lika vanlig inom hundsport är freestyle. Det är en gren som klassas som lydnad. Inom sporten finns två klasser. Den ena heter just freestyle, och den andra heter heelwork. Det går ut på att hunden och föraren ska sätta ihop ett program med olika rörelser som utförs till musik.

Hos Svenska Brukshundsklubben kan man läsa mer om vad sporten egentligen går ut på. Egentligen är freestyle en ganska fri sport. Inom freestyle kan deltagarna utföra precis vilka rörelser de vill. När det gäller heelwork ska ett tiotal olika fotpositioner vara med och de är alla fast bestämda, men förutom dem får programmet sättas ihop på valfritt sätt.

Vad krävs för att få delta?

Hunden måste vara minst 12 månader för att den ska få delta i en tävling. Man måste också vara medlem i en kennelklubb för att hunden ska få vara med. Om hunden är oregistrerad måste den också ha en speciell tävlingslicens från kennelklubben. När det gäller freestyle är det dock som så att hunden inte behöver vara av någon speciell ras för att få delta. Där är alla hundar, oavsett ras och storlek, välkomna.