Agility

Agility är en hundsport som går ut på att hunden tillsammans med sin förare ska ta sig igenom en hinderbana. På banan finns flera olika typer av hinder. Tävlingen delas in i olika klasser beroende på hundens storlek. Det finns fem olika klasser och mellan de olika klasserna höjs hindren. Större hundar har högre hinder än de mindre hundarna.

Olika hindertyper

På en agilitybana finns en hel del olika hinder. Det finns allt från hopphinder som går att riva till tunnlar, balansbommar, slalompinnar och mycket annat. Det finns också större hinder som A-hinder och gungbrädor. En del av hindren har färgade kontaktfält i början och slutet av dem. Det fält som finns i slutet av hindret måste hunden nudda med minst en tass innan hunden lämnar hindret. Om man missar kontaktfältet får ekipaget fel.

Vad ger fel?

Om hunden river ett hinder, springer ut från området eller missar ett kontaktfält får ekipaget fel. Det gäller att få så få fel som möjligt, samtidigt som man också ska ta sig igenom hela banan på så kort tid som det går.

Att bli utesluten

Inom agility kan man också bli utesluten. Det betyder att man inte får något resultat i tävlingen. Oavsett om man är felfri och har en bra tid, för att sedan bli utesluten precis innan målgång, får man inget resultat. Utesluten kan man bli om hunden gör sina behov inne på banan eller rentav på ett hinder. Man blir också utesluten om man måste ta tag i hunden inne på banan, eller om den springer ut och inte kommer tillbaka inom en viss tid. Ekipaget blir också uteslutet om hunden hoppar fel hinder.