Uppfödning eller omplacering?

En kennel kan vara utformad på lite olika sätt. En del av dem föder upp hundar, andra tar hand om och omplacerar hundar som inte mår så bra. Men vilka fördelar och nackdelar finns det med kenneltyperna?

Uppfödning

Om man väljer att starta upp en hunduppfödning kan man välja fritt vilken eller vilka raser man vill föda upp. Inom en hunduppfödning har man också lite mer koll på vilka hundar som rör sig inom kenneln. Det minskar bland annat risken för smittsamma sjukdomar.

Omplacering

Om man driver en kennel som sysslar med omplacering har man ofta någon form av samarbete med Länsstyrelsen i det aktuella länet. Man får då en förfrågan om man kan ta emot en eller flera hundar. Kenneln får sedan ta ansvar för hundarna tills dess att de får nya hem. Det innebär att det ofta ställs hårda krav på möjligheten att isolera de nya hundarna och man måste som kennelägare vara mycket kunnig och erfaren när det gäller hundar. Här kan man få in hundar av flera olika raser, och många gånger kommer hundarna från olika typer av hem. En del hundar kommer från hem där tidigare ägare avlidit och därför behöver de omplaceras. Andra hundar har blivit misshandlade eller illa skötta på annat sätt.