Att starta en kennel

Det krävs en hel del för att kunna starta en kennel. Man behöver bland annat ha en plats att hålla till på. Om man driver en hunduppfödning av mindre skala går det ofta bra att ha den hemma. Bor man i en lägenhet som inte är så stor är det dock inte fullt lika lämpligt. Men vad är bra att tänka på när man ska starta en kennel?

En större lokal för kenneln

Om man bedriver en större hunduppfödning eller om kenneln tar emot hundar för omplacering kan det vara nödvändigt att ha en större lokal att hålla till i. Där kan man bygga upp inhägnader där hundarna kan bo och trivas. Det gör att man kan skilja hundarna åt vid behov. Hundar får nämligen inte förvaras i mindre burar annat än under transport.

Hitta hundar till kenneln

Oavsett om man bedriver en kennel som handlar om uppfödning eller omplacering behöver man finna hundar till den. Om man ska föda upp hundar kan man ofta titta runt och välja mellan flera olika hundar av den ras man tänkt föda upp. När det gäller omplacering är det däremot oftast så att man inte kan välja vilka hundar kenneln ska ta emot. Man får oftast bara veta grundläggande information om hunden, och ibland knappt det. Sedan är det upp till kennelägaren att ta hand om hunden, uppfostra den och sköta den.

Finna rätt hundköpare

Har man en kennel måste man också finna rätt personer som tar hand om eller köper hundarna när det är dags. Är det tal om en omplacering är det i regel Länsstyrelsen som tar beslut om en viss person får överta hunden eller inte. Personen får till exempel inte ha något djurförbud och ofta görs det också andra kontroller för att se om personen är lämplig som djurägare.

Som hunduppfödare gäller det att göra ett bra jobb när man letar valpköpare. Det kan vara klokt att kontrollera de blivande hundägarna så att djurförbud inte föreligger. Det är också bra att göra hembesök hos valpköparna innan de får ta hem valpen. Om man vill vara lite extra säker kan det vara klokt att skriva ett kontrakt om att man även efter valpköpet får göra hembesök och om det då upptäcks att hunden inte tas omhand på rätt sätt får uppfödaren ta tillbaka den utan att några pengar betalas tillbaka.

Det är sällan helt lätt att finna rätt valpköpare och det finns inga garantier för att hunden kommer att tas väl omhand. Det kan dock vara bra att ta reda på om den blivande hundägaren haft hund förut, samt om denne har några referenser. Även köparens agerande när denne är tillsammans med hunden är bra att kolla lite extra på.