Livräddning och spårning

Det är inte alla hundsporter som bara är till för nöjes skull. Saker som livräddning och spårning är inte bara roligt att träna, det är också väldigt viktigt och man kan ha stor nytta av en hund som är duktig inom de här områdena.

Polisens hundar

Inom Polisen tränas hundarna i spårning. En del av dem är duktiga på att spåra människor, andra letar efter droger och vissa söker efter sprängämnen. Även den svenska militären använder hundar av olika slag i sitt arbete. Även om man inte är polis eller tränar en hund för att använda i sådant arbete kan man ha stor nytta av att träna sin egen hund i lite lättare spårning.

Livräddning

Några hundraser är särskilt vanliga att använda inom livräddning, speciellt i vatten. En av dem är Newfoundland-hunden. De kan tränas till att hoppa i vattnet för att dra iland en person som inte kan simma eller som inte orkar ta sig in till land. Hunden kan också tränas till att dra en lättare båt. Om man ofta åker och badar ensam, eller om man har små barn kan det vara riktigt bra att ha en hund med sig som är van vid att simma även om någon håller i den.

Träna spår

Om någon i familjen, eller någon närstående skulle gå vilse i skogen eller försvinna på annat sätt kan det vara klokt att ha tränat spårning. Då kan man försöka få hunden att leta upp den försvunna personen. Det fungerar också bra om ett annat husdjur försvunnit från hemmet.

När man börjar träna spår är det viktigt att man inte gör spåret allt för svårt. Det bör i regel gå rakt, och vara några meter långt. Efterhand kan man sedan göra spåret allt svårare genom att korsa det, låta det gå genom vatten och så vidare.