Välj rätt färg för din kennel

En kennel ska vara en behaglig plats för hundar att vistas på. För att det ska uppnås på bästa möjliga sätt är det en mängd olika faktorer som spelar in. Det är allt ifrån hur de blir behandlade av människorna som driver kenneln till hur deras generella miljö ser ut.

Som kennel är det även väldigt viktigt att förmedla rätt intryck utåt, vilket gör att människor som letar efter en ny familjemedlem känner förtroende för den kennel de väljer att adoptera ifrån. Att ha en väl tilltalande väggfärg kan då vara en av de saker som spelar in i den helhetsbild som kenneln vill uppnå.

En väggfärg av hög kvalitet och i rätt nyans kan utan tvekan vara det som gör att någon väljer en viss kennel framför en annan. Det är väl känt att färger spelar en stor roll för vilken sinnesstämning vi människor hamnar i när vi går in i olika rum och miljöer. Vare sig det är väggfärg på utsidan eller väggfärg på insidan av en byggnad kommer detta val att ha en direkt påverkan. Och man kan även i lugn och ro titta och beställa färg på nätet.

Kortfattat skulle man kunna säga att den färg som väljs är en representation av vilken sinnesstämning som finns generellt på kenneln, och därmed även vilken känsla man vill förmedla till potentiella framtida familjer för de hundar som föds upp där. Det är viktigt att det känns helt rätt för de som adopterar en ny familjemedlem och därför kan en färg med lugnande inverkan ge ett gott intryck vilket i sin tur återspeglas i den energi som familjen utstrålar. Denna energi lägger grunden för den framtida relationen med den nya hunden.